Articles
Social & Community News
27 July 2018

Thabazimbi – Op 12 Februarie 2016 is die Limpopo Dieregesondheid Forum (LDGF) te Polokwane gestig. Die Limpopo forum skakel direk met die Nasionale Dieregesondheid Forum, onder leiding van Dr Pieter Vervoort. 


Die doel van die forum is om alle rolspelers wat op enige wyse ‘n belang het by dieregesondheid, op gereelde basis bymekaar te kry om oor bedreigings, behoeftes en beleid te gesels. Die forum het ten doel om lewendehaweboerdery se volhoubaarheid te verseker deur spesifiek na kuddegesondheid en verbruikersbeskerming om te sien.


Limpopo word allerweë beskou as dié belangrikste provinsie in Suid Afrika in soverre dit  dieregesondheid aangaan. Limpopo grens aan drie buurlande, wat die potensiële verspreiding van veesiektes oorgrens na ons veestapel wesentlik maak. Hierdie erns is sentraal in die LDGF  se denke wanneer vergader word en bedreigings en geleenthede bespreek word.

Die voorkoms van groot getalle vee in kommunale gebiede waar bestuur eiesoortige probleme bied en staatsveeartsenydienste in die laaste jare toenemend verswak, beklemtoon die belangrikheid van hierdie forum se werksaamhede.  


Thabazimbi LDGF se onlangse vergadering in Thabazimbi op 5 Julie was goed bygewoon deur beide staatsveeartse en dieregesondheid tegnici vanaf die departement van Veeartseny in Limpopo, privaat veeartse en veeboere. Die 3de CPD (Continuing Professional Development) geleentheid van die LDGF het direk na afloop van die LDGF-vergadering plaasgevind.

Deur bywoning van hierdie geleenthede verdien veeartse CPD-punte soos voorgeskryf deur die staat. Die geleentheid was geborg deur AfriVet en die dag was gekenmerk deur uitmuntende sprekers.
Onder voorsitterskap van Willem van Jaarsveld, het die LDGF-vergadering onder andere sake soos bek-en-klouseerbeheer, die ontwikkeling van ‘n snotsiekte-entstof, die toestand van heinings wat dieresiektes moet help beheer, aangeleenthede betrokke by die aanhou en verskuiwing van buffels en die noodsaaklikheid vir ‘n nasionale vee-identifikasiestelsel bespreek. Waardevolle insette vanaf privaat veeartse en boere is gemaak. 


Dr. Edward Sinthumule, staatsveearts van Thabazimbi, het namens Dr. Lukas Mampane, provinsiale direkteur van  Veeartsenydienste, die vergadering ingelig in verband met die nuwe SOP (Standard Operating Procedures) vir die registrasie van buffels en buffelplase.  


Dr. Pieter Vervoort, voorsitter van die NDGF (Nasionale Dieregesondheidsforum) het benadruk hoe higiëne en biosekuriteit op alle plase belangrik is om te voorkom dat patogene versprei na mense en diere op plase en vanaf plase na die publiek. (Bio=Life en Security=Protection).  


Dr. Danie Odendaal en die HUB van AfriVet, Matthew Carter, het die toepassing wat vir slimfone ontwikkel is om dieresiektes mee te identifiseer, bespreek. Hierdie stelsel plaas primêre veegesondheidssorg in elke veeboer se hand. ‘n Slimfoon gebaseerde stelsel vir die aanmelding van siektes is ook bekendgestel. AfriVet se opleidingstelsel was ook bespreek.


Dr. Faffa Malan van RuVasa het die belangrikheid om Brusellose uit te wis, benadruk. Brusellose (ook genoem maltakoors), hou ‘n bedreiging in vir die nasionale veestapel. Omdat dit ‘n zoönotiese siekte is (word dus van dier na mens oorgedra deur byvoorbeeld rou melk), is die uitwissing daarvan soveel belangriker.  


Willem van Jaarsveld, voorsitter van LDGF, het by navraag beklemtoon dat die LDGF se rol en funksie is om alle belanghebbendes in vee- en wildboerdery in Limpopo op gereelde basis om dieselfde tafel te kry om oor die toekoms van hierdie bedrywe te gesels.

“Ons sukses met die beskerming van ons vee- en wildstapels in die hele land, berus op ons vermoë om eendragtig saam te werk om die bedreigings die hoof te bied,” het hy gesê. “Om gesonde mense gesond te hou, deur ons diere gesond te hou, kan net gedoen word deur geen rolspeler uit te sluit nie.

Ons sal graag meer mense betrokke wil hê by ons werksaamhede. Boere en privaat veeartse word spesiaal genooi om ons vergaderings by te woon en hul insette te lewer, maar ook kennis daardeur op te doen,” het hy bygevoeg. 


Gesonde diere, gesonde verbruikers, biosekuriteit en hoë gehalte diereprodukte was die  prioriteit van die hele dag se verrigtinge.


LDGF se volgende vergadering sal plaasvind op 31 Augustus 2018 in Polokwane. Alle veeartse, dieregesondheid tegnici, veeboere en verteenwoordigers van lewendehawegroepe word genooi om die vergadering by te woon. 


Skakel gerus met die LDGF se sekretaresse, Wilma Prinsloo, by w.prinsloo1@mweb.co.za of met die voorsitter, Willem van Jaarsveld, by info@agrilimpopo.co.za. 

Die sprekers vir die dag van links: Dr. Danie Odendaal van AfriVet, staatsveearts in Makhuduthamaga Dr. Skox Sekokotla, Lebotana Alfred Molele van SAAAHT, voorsitter van die Limpopo DGF Willem van Jaarsveld, nasionale voorsitter van die SAAAHT Kenneth Moloisane, voorsitter van die NDGF Dr Pieter Vervoort, staatsveearts van Thabazimbi Dr Edward Sinthumule, Matthew Carter van AfriVet, en Dr. Faffa Malan van RuVasa.
Die LDGV raad, sprekers en borg; agter van links: Dr Danie Odendaal van AfriVet, voorsitter van die Nasionale Diere Gesondheid Forum Dr Pieter Vervoort, Dr. Faffa Malan van RuVasa, Matthew Carter van AfriVet, en voorsitter van die Northam Boerevereniging Prof Willem Erasmus. Voor van links: Ayanda Mpehle van AfiVet, Wilma Prinsloo van LDGV, Marzanne Polydorou van NDGF en Godfrey Ntoele van AfriVet.

 

Share this article with a friend...