Articles
Social & Community News
15 June 2018

Thabazimbi – Die Suid-Afrikaanse Vroue Federasie (SAVF) Thabazimbi-tak het tussen 30 Mei en 3 Junie die voorreg gehad om twee kerkgroepe, onder leiding van Erich Posthumus, te onthaal tydens die kinderbeskermingsweek.

Erich en sy gesin, van die Goeie Nuus Fabriek, saam met SAVF personeel en vrywilligers, het ses skoolgroepe besoek om hul ‘bully proof’ (boelie-bestand) aanbieding voor te lê. Dit was ‘n dinamiese aanbieding en het die aandag van die jong klomp vasgevang.

Die kinderbeskermingsweek is afgesluit met ‘n jeugdiens by die NG Kerk Thabazimbi op Sondag, 3 Junie, waar die Sondagskool onderwysers ook boelie-bestand opleiding ontvang het.

Sowat 2,000 kinders is bereik met díe program.

Die Goeie Nuus Fabriek by een van die skole tydens ‘n boelie-bestand program.

 

Share this article with a friend...