Articles
Headline News
16 March 2018

Bela-Bela/ Thabazimbi/ Northam – Die Provinsiale Wild en Veediefstal Voorkoming Forum is ‘n Nasionale RPO inisiatief wat deur Limpopo RPO (LIMRPO) gedryf en geadministreer word.

Die Limpopo Wild en Veediefstal Voorkomingsforum hou kwartaalliks vergadering en word die vergadering sedert 2017 nie meer op ‘n sentrale plek gehou nie. Die forum word geneem na die boere in verskillende gebiede in ‘n poging om meer boere by wild en veediefstal voorkoming betrokke te kry.

Die eerste vergadering vir 2018 is op 1 Maart in Bela-Bela aangebied en was goed bygewoon deur die plaaslike SAPD en ander SAPD stasies in die Bela-Bela SAPD gebied. SAPD van sovêr as Thabazimbi en boere van tot sovêr as Northam en Mogwadi (Dendron) het die vergadering bygewoon.

Die wild en veediefstal voorkomingsforum word sterk ondersteun deur die provinsiale SAPD kommissaris, die provinsiale SAPD veediefstal eenheid, SAPD sigbare polisiëring en georganiseerde landbou organisasies soos Agri Limpopo, TLU SA Noord en NERPO.  Ander lede van die forum is o.a. die Nasionale Vervolging Gesag (NVG), LEDET, SAFLA, SPCA, WRSA en die Departement Landbou, Bosbou en Visserye. 

Tydens die eerste vergadering is weer klem gelê op die rapportering van wild en veediefstal gevalle en die verskillende wetgewing waaronder wild en vee diewe aangekla kan word. Die onlangse gevalle in die Mokopane omgewing, waar diere slegs vermink word en nie geslag of lewend van plase verwyder word nie, is weer onder die soeklig geplaas. Vee wat by slagpale opgespoor word met verdagte brandmerke en aan die oorspronklike eienaar terugbesorg is, is ’n enkele voorbeeld van die sukses wat die forum behaal. In ’n ander onlangse geval het ’n landdros beveel dat die boete wat aan wilddiewe opgelê was aan die betrokke boerevereniging betaal moet word.

Die volgende vergadering vind plaas op 31 Mei 2018 in die Modimolle-Vaalwater gebied. Plek en tyd sal vroegtydig bekend gemaak word en doen ons nou reeds ’n beroep op boere om die datum in hulle dagboeke aan te teken.

Wild en veediefstal is die oudste kriminele daad in mens se bestaan en dit moet soos ander landelike veiligheid kwessies met hand en tand beveg word.

Groete, 
Douw Pelser 

Voorsitter: Limpopo vee en wild diefstal voorkomingsforum, 6 Maart 

Share this article with a friend...