Articles
Social & Community News
24 January 2018

Thabazimbi – Gert Gouws, voorsitter van die Thabazimbi Fire Protection Association (TFPA), rig die volgende skrywe aan die gemeenskap: 

Aan alle sektor leiers en belangstellendes,
Ek reken dit is my plig om alle grondeienaars en diegene wat kontak het met die sektorleiers van die TFPA, uit te nooi in verband met die volgende: 

  1. Munisipale waardasie van eiendomme in die Thabazimbi gebied, wat middel van die jaar afgehandel moet wees. 
  2. Hoe raak die onteieningswet u? Ken u die opgedateerde voorleggings daarvan van die konstitusionele hof? 
  3. Die brandwet is omvattend en belangrik om te ken. 

Uit my ondervinding en voortdurende bestudering van die wet, kan u baat daarby vind. Ek is bereid om sektore toe te spreek; kontak my gerus. 

Gert Gouws, voorsitter TFPA, 17 Januarie 

Vir meer informasie, kontak Gert Gouws by 078-699 9318 of Renette Lategan, sekretaresse, by 078-252 4076 of e-pos: tfpa@webmail.co.za. 

Share this article with a friend...