Articles
Headline News
03 November 2017

Thabazimbi – Mnr. Jan Viljoen, ‘n bekende in landboukringe in Limpopo, is 31 Oktober na ‘n kort siekbed op die ouderdom van 70 jaar oorlede.

“TLU SA Noordstreek wil hulde bring aan hierdie voormalige voorsitter van hom,” sê Henk van de Graaf, huidige streek voorsitter van TLU SA Noord.

Mnr. Viljoen was drie jaar lank, vanaf 2008 tot 2011, streek voorsitter van TLU SA Noord, en was as sodanig lid van TLU SA se nasionale uitvoerende komitee. Hy was ook vir baie jare die voorsitter van Noordstreek en TLU SA se komitee oor plaaslike regering, wat hy met absolute bekwaamheid en toegewydheid hanteer het. Sy grootste werk in hierdie portefeulje was die betreklik onlangse deurvoering van die bedinging van ‘n beter grondbelastingkoers vir die boere. Daarbenewens was hy ook ‘n kundige in mynregte en prospektering.

Ook op plaaslike vlak het hy diep spore getrap en betrokke tot op die laaste. Hy was vir baie jare tot en met sy sterfte die voorsitter van die Thabazimbi Distrik Landbou-Unie en Sentrum Boerevereniging.

“Dit is duidelik dat landbou, nie net landbou in Limpopo nie, maar landwyd, armer is met die heengaan van mnr. Viljoen, en sy kundigheid en ywer gaan ‘n groot leemte laat,” sê Van de Graaf. TLU SA Noordstreek, Thabazimbi DLU en Sentrum BV betreur sy heengaan en wens sy familie alle krag en sterkte toe met hulle verlies.

Mnr. Viljoen laat sy vrou, Petro, drie seuns en vyf kleinkinders agter.

Mnr. Viljoen se begrafnis vind plaas op Maandag, 6 November, om 11h00 by die NG Kerk te Thabazimbi.

Share this article with a friend...