Articles
Social & Community News
04 October 2019

Limpopo – Die Vee- en Wilddiefstal Voorkomingsforum is ‘n nasionale RPO inisiatief wat deur Limpopo RPO (LIMRPO) gedryf word en hou kwartaalliks vergadering. 


Sedert 2017, word die vergaderings nie meer op ‘n sentrale plek gehou nie. Die forum word geneem na die gebiede in die provinsie waar boere baie probleme rondom vee- en wilddiefstal ervaar. Daar was op 10 September so ‘n vergadering geroep in Northam.  


Douw Pelser, voorsitter van hierdie forum, versoek dat u besonderhede opgedateer word vir die brandmerk register.


Die volgende inligting kan per e-pos aan Limpopo RPO se kantore gestuur word by w.prinsloo1@mweb.co.za: 

 

  • Id nommer 
  • Volle name en van 
  • Provinsie 
  • Plaasnaam 
  • Sel nommer 

Die volgende vergadering vind plaas op 12 November in Polokwane. Die forum doen nou reeds ‘n beroep op boere en alle rolspelers om die datum in hulle dagboeke aan te teken.

Share this article with a friend...