Articles
Social & Community News
06 October 2017

Thabazimbi – Die Thabazimbi Bloedbank het ‘n uiters suksesvolle bloedskenk aksie gehad op Vrydag, 6 Oktober, en die bloed het behoorlik getap vir ‘n goeie doel!

Die Thabazimbi Bloedbank is die sterkste tak in die Limpopo provinsie met sowat 60 individue wat elke keer hul bloed kom skenk. Skenkers maak die pad mee van Leeupoort, Rooiberg, Dwaalboom, Sentrum en Thabazimbi.

By díe tak is daar verskeie skenkers wat al meer as 100 keer bloed geskenk het. Daar is selfs ‘n skenker, wat anoniem wil bly, wat al meer as 200 keer bloed geskenk het.

“In die eerste week van Desember hou ons weer ‘n massa bloedskenk aksie. Ek doen ‘n beroep op die hele gemeenskap om te kom bloed skenk. Elke skenk red ‘n lewe. Oor Kerstyd is bloed baie nodig,” aldus Marie Steenekamp, koördineerder in ‘n onderhoud met die Platinum Bushvelder koerant. “Graag wil ek ook van die geleentheid gebruik maak om die NG Kerk te bedank vir die gebruik van hul saal tydens die aksies.”

Agter: Mavis Setshedi, skenker offisier; voor van links: Sr. Marika Shade, kliniek toesighouer; en Marie Steenekamp, koördineerder.
Van links: Johannes Chiloane, ingeskrewe verpleegster, flebotomie; en Hendrik du Plessis wat vir die 143ste keer bloed skenk. Aitsa!

 

Share this article with a friend...