Articles
Headline News
31 May 2019

Thabazimbi – Die eerste skool in Thabazimbi het vir beide hoër- en laerskool leerlinge ‘n hoekie gehad. 


Die vinnige ontwikkeling van die dorp het tot gevolg gehad dat die skool desnoods planne moes beraam – want daar was g’n plek vir ‘n muis nie! 


Tente is as addisionele klaskamers opgerig – en kort voor lank was selfs die tente onvoldoende om almal te akkommodeer.  


Maar ‘n boer maak ‘n plan... Besigheidsmanne van die dorp het koppe bymekaar gesit en gou-gou was daar spasie gemaak in die hospitaal, ‘n dokterspreekkamer, die landdroskantoor, ekstra kamponghuisies en ‘n saal – waar leerders deur onderwysers onderrig is. 


Thabazimbi Hoërskool se eerste matriekklas het uit 37 leerders bestaan. 
Deur die jare heen moes nuwe planne beraam word. Twee skoolterreine is deur die Departement van Onderwys toegestaan... ‘n laerskool aan die noordelike grens van die dorp – en ‘n hoërskool op die oostelike grens. 


Die skool is vernoem na die voorsitter van die Yskor direksie; Frederik Meyer. Die amptelike opening van Hoërskool Frikkie Meyer (HFM) het plaasgevind op 18 Augustus 1962.
HFM staan bankvas agter hul leuse: ‘ons onderneem’. 


Meneer Alwyn van Zyl was in 1962 as die eerste skoolhoof aangestel en 23 personeellede was verantwoordelik vir die 491 leerlinge. Vandag is meneer Collin Campbell aan die stuur van HFM. 
Ter interessantheid: 

 

  • HFM se eerste matriekklas, in 1962, het uit 52 matriek leerlinge bestaan.
  • H Fourie en D Engelbrecht is in 1962 as die eerste hoofleiers aangestel, en vandag staan Dirco Slabbert en Mine Lategan dié skoene vol.
  • Voordat netbal ‘n amptelike sportsoort was, het die meisies korfbal gespeel. Die eerste korfbalwedstryd was by Thabazimbi Hoërskool in 1961 en die eerste span het hul eerste wedstryd teen Ellisras met 46-32 gewen. 
  • Die geskiedenis van hokkie in HFM is vasgevang in die skool se hoofde-joernaal op 16 Julie 1966: “Die terrein waar die hokkieveld moet kom, en die terrein aan die westekant van die tennisbaan met die muur, is skoon geskoffel en gelyk gemaak.”
  • Op 22 Maart 1976 is daar aangeteken dat die hokkievelde aan die onderkant van die tennisbane opgerig moet word. Faan van Wyk was die eerste hokkie afrigter van HFM. 

In 1969 neem HFM die atletiekbaan in gebruik, maar eers het die leerders moue opgerol en self die bossies uitgekap. 

 

HFM se 1971 korfbalkampioene en die 2019 eerste netbalspan.

HFM se 1971 korfbalkampioene en die 2019 eerste netbalspan.
HFM se 1971 korfbalkampioene en die 2019 eerste netbalspan.

Die 1988 en die 2019 hokkiespanne.

Die 1988 en die 2019 hokkiespanne.
Die 1988 en die 2019 hokkiespanne.

Thabazimbi Hoërskool se 1961 eerste rugbyspan en die HFM 2019 eerste rugbyspan.

Thabazimbi Hoërskool se 1961 eerste rugbyspan en die HFM 2019 eerste rugbyspan.
Thabazimbi Hoërskool se 1961 eerste rugbyspan en die HFM 2019 eerste rugbyspan.
Die 1966 HFM atletiekspan.

 

Aitsa! 

 

Share this article with a friend...